ราคา ขนาดของสินค้า

WxDxH : 195 x 80 x 73 cm
STS-01 (ตัวยาว) : 24,200 THB

WxDxH : 85 x 80 x 73 cm
STS-02 (ตัวสั้น) : 11,900 THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ความสูงถึงที่นั่ง : 38 cm
ความลึกเบาะนั่ง : 65 cm
ความหนาพักแขน :  7 cm

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี  Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า
(STS-01) 195 x 80 x 73 cm : 108 kg
(STS-02) 85 x 80 x 73 cm : 48 kg
ผ่านน้ำหนักทดสอบ
(STS-01) 195 x 80 x 73 cm : 500 kg
(STS-02) 85 x 80 x 73 cm : 200 kg

ลำต้นขนาดใหญ่ของต้นไม้ วางราบกับพื้นในป่าใหญ่
นำไปสู่แรงบันดาลใจให้นักออกแบบจินตนาการถึงการ
ตัดแต่งลำต้นไม้ให้เป็นโซฟา ผู้นั่งจะถูกโอบล้อมด้วย
ลำต้นไม้ที่มีความหนาและแข็งแรง ซึ่งเปรียบเสมือนการนั่ง
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าใหญ่ อีกทั้งนักออกแบบ
ยังเพิ่มดีไซน์เบาะหนังดึงดุม ที่มีความโดดเด่น เพื่อให้
งานมีความเป็นเอกลักษณ์และธรรมชาติอย่างกลมกลืน