ราคา ขนาดของสินค้า

ท็อปไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า เสริมขอบหนา 15 cm
WxDxH : 90 x 50 x 43 cm
LOG-01  : 7,200 THB

WxDxH : 120 x 60 x 43 cm
LOG-01 : 9,200  THB

WxDxH : 150 x 75 x 43 cm
LOG-01  : 12,800  THB

WxDxH : 180 x 75 x 43 cm
LOG-01 : 14,800  THB

WxDxH : 200 x 75 x 43 cm
LOG-01 : 16,800  THB

ท็อปไม้สี่เหลี่ยมจัตตุรัส เสริมขอบหนา 15 cm
WxDxH : 60 x 60 x 43 cm
LOG-01  : 6,800 THB

WxDxH : 70 x 70 x 43 cm
LOG-01  : 7,200 THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี  Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า / ผ่านน้ำหนักทดสอบ
(60 x 60 x 43 cm) 15 kg / 30 kg
(70 x 70 x 43 cm)  17 kg / 35 kg
(90 x 50 x 43 cm) 19 kg / 40 kg
(120 x 60 x 43 cm) 32 kg / 60 kg
(150 x 75 x 43 cm) 39 kg / 70 kg
(180 x 75 x 43 cm) 46 kg / 100 kg
(200 x 75 x 43 cm) 55 kg / 120 kg

แรงบันดาลใจที่เรียบง่าย แต่บ่งบอกความเป็น Loft ด้วยการนำไม้แผ่นมาขึ้นเป็นรูปทรงกล่อง ดูคล้ายท่อนไม้ขนาดใหญ่หนักแน่น เพิ่มความแข็งแรงด้วยขาเหล็กทรงเอียง ประดับด้วยรูน็อตสีดำ