ราคา ขนาดของสินค้า

ท็อปไม้สี่เหลี่ยมเสริมขอบหนา 5 cm
ท็อปไม้วงกลม เสริมขอบหนา 4 cm
WxDxH : 60 x 60 x 75 cm
HGT-01 : (ท็อปสี่เหลี่ยม) : 6,890  THB
HGT-01 : (ท็อปวงกลม) : 7,420  THB

WxDxH : 70 x 70 x 75 cm
HGT-01 : (ท็อปสี่เหลี่ยม) : 7,520 THB
HGT-01 : (ท็อปวงกลม) : 7,990  THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า
(60x 60 x 75 cm)  17 kg
(70 x 70 x 75 cm)  18.5 kg
ผ่านน้ำหนักทดสอบ
(60x 60 x 75 cm)  50 kg
(70 x 70 x 75 cm)  60 kg

โครงสร้างที่ถูกซ่อนไว้ภายใน เช่น เหล็กที่อยู่ในเสาปูนหรือสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นแก่นกลางในสิ่งนั้นๆแต่กลับถูกซ่อน กลบทับด้วยความสวยงามภายนอก นักออกแบบจึงนำแรงบันดาลใจนี้มาดีไซน์ เพื่อแสดงถึง
ความสวยงามของแก่นกลาง ที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงสิ่งที่สร้างความแข็งแรง แต่กลับถูกปิดไว้เท่านั้น นักออกแบบจึงใช้เหล็กแบน ซึ่งเปรียบเสมือนแก่นกลางโครงสร้างภายใน เว้นช่องทำระยะ ตั้งขึ้นมาจากตัวฐานที่มีความกว้างกว่า ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ห่อหุ้มเอาไว้ ทั้งสองถูกตัดแบ่งทำมุมเฉียง เพื่อได้คอนเซปท์ที่ชัดเจน