ราคา ขนาดของสินค้า

ท็อปไม้เสริมขอบหนา 5 cm
WxDxH : 120 x 60 x 75 cm
HGT-02  : 9,900  THB

WxDxH : 150 x 75 x 75 cm
HGT-02 : 11,300 THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า
(120 x 60 x 75 cm) 38 kg
(150 x 75 x 75 cm) 42 kg
ผ่านน้ำหนักทดสอบ
(120x 60 x 75 cm)  90 kg
(150 x 75 x 75 cm)  100 kg

เพิ่มกล่องใส่ปลั๊กไฟจุดละ 600 THB

โครงสร้างที่ถูกซ่อนไว้ภายใน เช่น เหล็กที่อยู่ในเสาปูนหรือสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นแก่นกลางในสิ่งนั้นๆแต่กลับถูกซ่อน กลบทับด้วยความสวยงามภายนอก นักออกแบบจึงนำแรงบันดาลใจนี้มาดีไซน์ เพื่อแสดงถึง
ความสวยงามของแก่นกลาง ที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงสิ่งที่สร้างความแข็งแรง แต่กลับถูกปิดไว้เท่านั้น นักออกแบบจึงใช้เหล็กแบน ซึ่งเปรียบเสมือนแก่นกลางโครงสร้างภายใน เว้นช่องทำระยะ ตั้งขึ้นมาจากตัวฐานที่มีความกว้างกว่า ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ห่อหุ้มเอาไว้ ทั้งสองถูกตัดแบ่งทำมุมเฉียง เพื่อได้คอนเซปท์ที่ชัดเจน