ราคา ขนาดของสินค้า

WxDxH : 120 x 40 x 53 cm
CMT-01 : 15,800 THB
WxDxH : 150 x 40 x 53 cm
CMT-01 : 18,400 THB

WxDxH : 120 x 40 x 53 cm
CMT-02 : 17,800 THB
WxDxH : 150 x 40 x 53 cm
CMT-02 : 20,400 THB

WxDxH : 120 x 40 x 53 cm
CMT-03 : 19,800 THB
WxDxH : 150 x 40 x 53 cm
CMT-03 : 22,400 THB

WxDxH : 120 x 40 x 53 cm
CMT-04 : 22,300 THB
WxDxH : 150 x 40 x 53 cm
CMT-04 : 24,800 THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า / ผ่านน้ำหนักทดสอบ
CMT-01  120 x 40 x 53 cm : 33 kg / 30 kg
CMT-01  (150 x 40 x 53 cm) 45 kg / 40 kg

CMT-02  (120 x 40 x 53 cm) 36 kg / 45 kg
CMT-02  (150 x 40 x 53 cm) 50 kg / 60 kg

CMT-03  (120 x 40 x 53 cm) 37  kg / 45 kg
CMT-03  (150 x 40 x 53 cm) 51 kg / 60 kg

CMT-04   (120 x 40 x 53 cm) 38 kg / 45 kg
CMT-04  (150 x 40 x 53 cm) 52 kg / 60 kg

แรงบันดาลใจจากงาน Architecture รูปทรง อาคาร ตึกที่ล้ำสมัยในอนาคต นักออกแบบจึงดีไซน์ให้รูปทรงเป็นแนว ตัดเฉียง ให้เกิดความแตกต่างกับพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบเดิมๆ และจุดเด่นของชั้นวางทีวีรุ่นนี้ ยังอยู่ที่ส่วนของรูปทรง ที่มีลักษณะยื่นออกมาคล้ายการลอยตัวในงานสถาปัตยกรรม สมัยใหม่หรืองานประติมากรรมต่างๆ ที่มีแท่นวางของเหล็ก
ยกชิ้นงานนั้นขึ้น เพื่อให้เกิดความโดดเด่นและชัดเจนยิ่งขึ้น