ราคา ขนาดของสินค้า

WxDxH : 120 x 40 x 45 cm
HGB-01 : 5,940 THB
HGB-02 (มีเบาะ) : 7,640 THB

WxDxH : 150 x 40 x 45 cm
HGB-01 : 6,990 THB
HGB-02 (มีเบาะ) : 8,740 THB

WxDxH : 180 x 40 x 45 cm
HGB-01 :10,190 THB
HGB-02 (มีเบาะ) : 11,990 THB

WxDxH : 200 x  40 x 45 cm
HGB-01 : 11,900 THB
HGB-02 (มีเบาะ) : 13,800 THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ความสูงถึงที่นั่ง : 45 cm (รุ่นมีเบาะ 48 cm)

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า
(120cm) 24 kg | (150cm) 27 kg
(180cm) 36 kg | (200cm) 40 kg
ผ่านน้ำหนักทดสอบ
(120cm) 300 kg | (150cm) 350 kg
(180cm) 400 kg | (200cm) 450 kg

โครงสร้างที่ถูกซ่อนไว้ภายใน เช่น เหล็กที่อยู่ในเสาปูนหรือสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญเป็นแก่นกลางในสิ่งนั้นๆแต่กลับถูกซ่อน กลบทับด้วยความสวยงามภายนอกนักออกแบบจึงนำแรงบันดาลใจนี้ มาดีไซน์ เพื่อแสดงถึงความสวยงามของแก่นกลาง ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่สร้างความแข็งแรงแต่กลับถูกปิดไว้เท่านั้นนักออกแบบจึงใช้เหล็กแบน ซึ่งเปรียบเสมือนแก่นกลางโครงสร้างกายใน เว้นช่องทำระยะตั้งขึ้นมาจากตัวฐาน
ที่มีความกว้างกว่า ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ห่อหุ้มเอาไว้ทั้งสองถูกตัดแบ่งทำมุมเฉียง เพื่อได้คอนเซปท์ที่ชัดเจน