ราคา ขนาดของสินค้า

ท็อปไม้เสริมขอบหนา 8 cm ไม้พักขาหนา 5.8 cm
(ทุกขนาดปรับความสูงลงได้น้อยสุด 90 cm)
WxDxH : 200 x 45 x 110  cm
HGR-01 : 12,900  THB

WxDxH : 240 x 45 x 110  cm
HGR-01 : 14,900  THB

WxDxH : 300 x 45 x 110  cm
HGR-01 : 17,200  THB

WxDxH : 200 x 60 x 110  cm
HGR-01 : 15,600  THB

WxDxH : 240 x 60 x 110  cm
HGR-01 : 17,900  THB

WxDxH : 300 x 60 x 110  cm
HGR-01 : 20,300  THB
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่ง)

ไม้จริง : อายุกว่า 30 ปี เคลือบสี Pu 5 ชั้น
เหล็ก : อบสี Powder Coat

น้ำหนักสินค้า / ผ่านน้ำหนักทดสอบ
(200 x 45 x 110 cm) 50 kg / 80 kg
(240 x 45 x 110 cm) 60 kg / 90 kg
(300 x 45 x 110 cm) 75 kg / 120 kg
(200 x 60 x 110 cm) 53 kg / 80 kg
(240 x 60 x 110 cm)  63 kg / 90 kg
(300 x 60 x 110 cm) 78 kg / 120 kg

โครงสร้างที่ถูกซ่อนไว้ภายใน เช่น เหล็กที่อยู่ในเสาปูนหรือสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นแก่นกลางในสิ่งนั้นๆแต่กลับถูกซ่อน กลบทับด้วยความสวยงามภายนอก นักออกแบบจึงนำแรงบันดาลใจนี้มาดีไซน์ เพื่อแสดงถึง
ความสวยงามของแก่นกลาง ที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงสิ่งที่สร้างความแข็งแรง แต่กลับถูกปิดไว้เท่านั้นนักออกแบบจึงใช้เหล็กแบน ซึ่งเปรียบเสมือนแก่นกลางโครงสร้างภายใน เว้นช่องทำระยะ ตั้งขึ้นมาจากตัวฐานที่มีความกว้างกว่า ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ห่อหุ้มเอาไว้ทั้งสองถูกตัดแบ่งทำมุมเฉียง เพื่อได้คอนเซปท์ที่ชัดเจน