ไม้แท้ในไทย

  • สัก ประเภทของสักมีอยู่หลายชนิด แต่ที่นิยมนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ในไทยจะเป็นสักทอง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง มาจากการปลูกในพื้นที่เอกชน ซึ่งจะเป็นเกรด B ลายไม้ไม่ค่อยสวย ความแข็งของแกนไม้มีน้อย และมีตาไม้ค่อนข้างเยอะ อายุของต้นไม้จะอยู่ในช่วงไม่เกิน 30-40 ปี ทำให้ไม่มีการผลิตน้ำมันตามธรรมชาติที่กันปลวกได้ออกมา
    จึงยังต้องผ่านการอบน้ำยากันปลวกเหมือนกับไม้ชนิดอื่นๆ ที่นิยมนำมาแปรรูปเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์ ทำให้มีราคาไม่สูง มักนิยมใช้ตามท้องตลาดทั่วไป ในส่วนของสักคุณภาพสูงนั้น จะนำเข้ามาจากประเทศพม่า มีอายุประมาณ 100 ปี ซึ่งในไทยไม่มี จึงต้องนำเข้ามาเท่านั้น มีลวดลายสวยงาม นิยมในกลุ่มลูกค้าระดับ High End ที่ต้องการโชว์ลายไม้ เนื่องจากมีราคาที่สูงมาก
  • ไม้ยางพารา เป็นไม้ที่นิยมนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งยังเป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมส่งออกไปยังต่างประเทศ จัดเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง เช่นเดียวกับไม้สักปลูก โดยจะนำมาแปรรูปเป็นไม้ประสาน เรียกว่า finger jointโดยการนำเนื้อไม้จริงชิ้นเล็กมาอัดประสานต่อเข้าด้วยกัน จนเป็นหน้าไม้แผ่นใหญ่ มีความเหนียวและแข็งแรงมาก โดยจะผ่านการอัดน้ำยาเพื่อป้องกันแมลง ทำให้เนื้อไม้แข็งแรงขึ้น ส่วนการอบรีดความชื้น เป็นการทำให้เนื้อไม้ไม่บวม และมีความคงทนต่อสภาพอากาศ และอีกจุดเด่นที่สำคัญของไม้ยางพาราเนื่องจากเนื้อไม้มีสีอ่อน ผิวมีความละเอียด ทำให้เนื้อสีซึมเข้ายึดเกาะผิวไม้ได้ดี ทำสีออกมาได้สวย โดดเด่น ชัดเจน เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมีตัวเลือกในเฉดสีต่างๆ เพื่อต้องการความลงตัวในพื้นที่ให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งที่เลือกไว้

ไม้แท้นำเข้า

  • โอ๊คขาว (White Oak) เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีขาวเนียน อมเหลืองอ่อน เนื้อไม้ค่อนข้างเรียบเนียน ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถึงสัมผัสที่เบาสบาย สามารถนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม้ปูพื้น ตกแต่งผนัง ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากทางอเมริกา เนื่องจากมีการปลูกทดแทนตลอด ทำให้มีทรัพยากรเยอะ ได้รับความนิยม เนื่องจากราคามีความเหมาะกับคุณภาพที่ปานกลาง แต่หากโอ๊คที่มีคุณภาพสูงจะมาจากจีนและญี่ปุ่น จึงมีราคาสูงมากและจะเติบโตช้า จึงทำให้มีเนื้อละเอียดกว่าจากทางอเมริกา ต้องมีการอัดน้ำยากันแมลง ก่อนนำไปทำเฟอร์นิเจอร์
  • แอช (Ash) มีเนื้อสีเหลืองอ่อนเกือบขาว หากเป็นในต่างประเทศจะเน้นนำไปใช้ทำฝืน ส่วนในไทยนิยมไปทำไม้ปูพื้น ลายเนื้อไม้จะดูค่อนข้างเยอะกว่า เมื่อเทียบกับโอ๊คขาว มีร่องเสี้ยนและตาไม้เยอะ จึงต้องการการโป๊วอุดมากกว่าชนิดอื่นๆ เป็นไม้ที่ไม่เหมาะกับการโดนน้ำ จะเกิดการหดตัวได้ง่าย จึงเน้นนำไปใช้งานตกแต่งภายใน เนื้อค่อนข้างหยาบ จึงไม่ค่อยนิยมนำมาขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ มีความหนาแน่นแข็งแรงน้อยกว่าไม้โอ๊ค และไม้ยางพารา เนื่องจากคุณภาพที่ดีควรเป็นตัวที่นำเข้ามาจากแถบยุโรป หากมาจากจีนคุณภาพจะต่ำกว่ามาก ก่อนนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีการอัดน้ำยากันแมลงก่อน เหมือนกับ โอ๊ค และ ยางพารา